Sjöpresentation – Holmadammen.

Sjöpresentation – Holmadammen.

Holmadammen.

Denna ca 3 hektar stora dammen ligger på Hisingen i Göteborg. Dammen är relativt grund och mycket vegetationsrik. I praktiken är hela dammen täckt av ett enda stort natebälte, med några få undantag i form av luckor längs med kanterna. Även botten är täckt av extrema mängder växtlighet som gräs, alger osv. Vilket gör att betesplaceringen och valet av riggar är mycket viktig. Innehållet är förutom miljoner olika insekter, kryp och grodor även gädda, ål, spegelkarp, fjällkarp samt gräskarp. En svag gissning är att beståndet av karp är jämnt fördelat mellan fjäll och spegel. Antalet gräskarpar är svårt att säga, men skulle tippa minst ett tio-tal individer. Dessa fiskar brukar inte vara alltför svåra att skåda och när man väl hittar dem kan de faktiskt vara mindre misstänksamma mot en ytliggande brödbit än de vanliga karparna är.

Storleken på fisken är mycket varierad. Allt från små kantstrykande två kilos fiskar till bättre individer på 12-13 kilo finns. Det bör finnas åtminstone 12-15 fiskar över tio kilo, vilket får anses som bra med tanke på omständigheterna. Sjörekordet är en fjällkarp som går under namnet ”Moffa”, fångad av Andreas Andersson på 13.92 kg i september 2007. Denna fisken är inte fångad på många år, men med tanke på lågt fisketryck och stor födotillgång kan den mycket väl gömma sig i sjön någonstans. Gräskarparna jag skådat har alla legat på 9-10 kg.

ADDE

Gode vännen Andreas med sjörekordfisken ”Moffa” på 13,92 kilo från 2007.

Fördelen med detta vatten gentemot andra vatten i staden är lugnet. Holmadammen ligger inne på Stora Holms Gård och får betraktas som ett mycket lugnt och naturskönt område. Fisken brukar ha en tendens att ständigt visa sig i ytan vilket kan inbjuda till spännande friline och ytfiske. Även bottenmete kan vara mycket effektivt men det gäller att vara ytterst noggrann var man placerar betet. Dessutom är det totalt ”locked up” fiske som gäller. Fisken har en tendens att snaga omedelbart så ta med badbyxor.

Ytterligare en fördel med detta vatten är att fiskarna verkar komma igång väldigt tidigt under våren. Ett litet vatten som värms upp snabbt kan ge riktigt ösfiske tidigt på säsongen. En liten nackdel är väl att Holmadammen verkar ha svårt att producera riktiga toppfiskar. Det finns ju ingen annan vitfisk och tillgången på föda är ju enorm, så även om antalet karpar är ganska stort bör någon individ skjuta i vikt?.

Förmodligen är nog svaret en kombination av flera ting. Fiskarna som sattes i kanske inte var av den högsta skolan. Fisketrycket är lågt. Men framförallt är det nog så att all växtlighet tar upp för mycket syre. Planer finns att redan i år lyckas röja upp mer än vanligt samt locka fler fiskare till dammen. Och jag lovar er, besöker ni dammen ångrar ni er inte!.

Detta är ett av undertecknads absolut favoritvatten där jag lagt flest timmar. Jag besökte vattnet för första gången 2007 och det var också här jag fick min för karp över magiska 10 kilo. Sjöns kanske matgladaste och kändaste individ som går under namnet snedmunnen fångades på en klassisk GLMP från Mainline. Glad som en speleman vart jag. Det var också här jag fick min första karp både på flötmete samt ytfiske.

Göteborgsklubben -Beach Boys arrenderar vattnet och fiske sker endast efter bokning. 50 konor dagen, men de som är medlemmar i svenska karpklubben fiskar gratis. Observera att även om man är medlem i karpklubben måste fisket bokas in. Vid vattnet gäller som vanligt sunt förnuft. Karpen skall behandlas med största möjliga varsamhet och självklart utsättas. Båt är inte tillåtet. Glöm inte att plocka med er skräpet hem!.

Du bokar ditt fiske via –> www.holmadammen.se

977423_10152417191965466_1550905323_o

Med endast 8 grader i vattnet tog denna fisken en liten cell i slutet av mars månad.

gräs

Ytterligare en god kamrat, Pär, med en ytfiskad Gräskarp på 9.8 kilo.

Test

Ytfiskad Fjällkarp från 2011 på 11.38 kilo.

 


 

Uppdatering Januari 2016.

Fisketrycket i dammen var det bästa på många år. Det har även gett resultat. Många gamla fiskar har åter synat mattan, och mest glädjande är att sjörekordfisken ”moffa” åter legat på mattan. Strax under sjörekordvikten visserligen, men det spelar mindre roll. Dessutom har flera olika fjälkarpar mellan 10-12 kilo kommit upp samt en helt ny spegel på elva kilo som undertecknad aldrig sett. Och med all respekt har jag stenkoll på fiskarna i dammen. Riktigt roligt.

Ökat fisketryck sätter så klart igång fisket samt förhoppningsvis ger det en viktökning i framtiden. Dessutom gör det ökade fisketrycket att swimmen hålls rena. Eller rena, åtminstone ger det positiv effekt. Ett par eftermiddagar har diverse folk jobbat med att röja död växtlighet vilket bidra positivt då dammen inte behöver spendera så mycket syre i att bryta ned skiten. Plus till de som tagit sig i kragen och ställt upp och framför allt till Håkan som ”dragit i trådarna”. Undertecknad tror på ytterligare ökat fisketryck 2016 och snart kommer ett nytt sjörekord.

moffa

Moffa is back! – 13,5 kilo.

10,68 kilo - Holmadammen 2015.

Undertecknad med en tidig aprilfisk på 10.68 kilo.