Stalking försök – Delsjön.

Stalking försök – Delsjön.

Dagen ägnades åt att försöka hitta någon solande Delsjö-karp i någon grund vik. Det gick,,, inget bra. Sökte av stora områden. Och med söka av menas i praktiken gå två kilometer mellan varje tänkbart stalkingställe. Sjön är stor, avstånden är lång och terrängen är mycket jobbig. Visserligen en motionsslinga runt sjön, men den hjälper föga när man skall in i tarmar och dylikt. Efter timmar utav vandrande gav jag upp, och då var det bara att gå hela vägen tillbaka. Nej inte ett utav mina mest lyckade fiskepass. Men hellre försöka sig på lite udda grejer eller annorlunda vatten än att sitta och härja i ”säkra”kort. Åtminstone enligt mig.